Néerlandais

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher

BELGIQUE/HOLLANDE

Modèles de lettre pour des demandes d'actes précis en Néerlandais

Etat civil

Aan de Burgemeester van (M. le Maire) ................ . . . (Ville ou Village)
..........................(Province)
B – ................ (code postal) (Ville ou Village) (pour la Belgique)
Nl –................ (code postal) Ville ou Village) (pour les Pays-Bas)

Belgique ou Hollande
Bij het opstellen van mijn stamboom heb ik vastgesteld dat mijn voorouders (.....................) in (.......................... ) geboren zijn en daar geleefd hebben.
Mon ascendance montre que mes ancêtres ( ................................) sont nés et ont vécu à ( .....................).

Om mij toe te laten mijn kwartierstaat verder op te bouwen, had ik graag een kopie van volgende uittreksels van de burgerlijke stand :
Pour me permettre de poursuivre ma généalogie, me serait-iI possible, d'obtenir de vos Services,une copie de l’ acte d'Etat-Civil suivant :

Huwelijksakte van ...............en ................ op ........... in .......
Mariage de ............................................. avec ...........................le................ à ...........
Geboorteakte van : ................. geboren op ...... in ......
Acte de naissance de : .................... né le ............... .......à ...............
Overlijdensakte van ....... op ........ in .............
Acte de décès de ....................décédé le : .............................. à:...............

Zodra U mij de het bedrag der onkosten laat weten, zal ik U deze overmaken..
Dès que vous voudrez bien m'en faire connaître le montant, je vous adresserai la somme correspondante.

Met dank bij voorbaat en vriendelijke groeten,
Avec mes remerciements